Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky práce

1 Výsledky práce z provnání monitorování

1.1 Výsledky monitoringu z roku 2006 (před projektem Záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky)

Jako první bych vyhodnotil mapu z monitorování výskytu křídlatky na Morávce z roku 2006. Na mapě je jasně vidět, že oblasti jsou velmi těžce zasaženy invazní křídlatkou, která vytlačuje původní druhy a tvoří husté porosty. Stav je kritický a označuje se za velký ekologický problém v CHKO Beskydy a dalších přírodních rezervací nacházejících se v této oblasti.
Na 
mapě můžeme vidět zeleně vyznačena místa porostů křídlatek, červený puntík značí místo jezu v Raškovicích, od kterého jsem prováděl mapování směrem nahoru a nakonec fialová čára, která představuje hranici CHKO Beskydy.
vyskyt_listopad2006.jpg

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.2 Výsledky z monitoringu roku 2013 (po projektu)

 

 

 

 

 

Následující mapy vycházejí z mého vlastního monitorování, oproti předešlým, které vycházejí z mapování provedeného organizací ČSOP Salamandr. Na mapě je jasně vidět úbytek stanovišť s porosty křídlatky. Patrný je také původ a tím je Byčí potok, u jehož pramene je několik chatek a možná právě tam kdysi někdo začal v této oblasti křídlatky pěstovat. Od ústí Byčího potoka jsem směrem k pramenu řeky Morávky už žádné další křídlatky nenalezl.

Oproti řece Bečvě jsem však na Morávce využil hodnocení maximálně do stupně 3 (většinou však pouze 1), na Bečvě byly využity i nejvyšší stupně a je patrné, že celý projekt Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky měl opravdu smysl. Určitě by se měl tedy stejný projekt realizovat i na řece Bečvě, což si myslím, že je určitě v plánu, vzhledem k závažnosti a také faktu, že onen monitoring se určitě neprováděl jen tak.

Bohužel, někteří občané oblasti hlásí, že se křídlatka pomalu navrací a tak by se měl tento, zatím poměrně dobrý, stav udržovat a kontrolovat minimálně jednou ročně.

Výskyt po projektu

 

 

Výskyt po projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Výsledky ankety

Anketu jsem zaměřil na občany obce Raškovice a Morávky, které jsou zapojeny do projektu na likvidaci křídlatek v povodí řeky Morávky. Dotazník byl rozdán celkem 122 lidem. Úkolem dotazníku bylo zjistit informovanost obyvatel této obce, která byla v minulosti velmi zasažena invazí křídlatek. Někteří vyplňující dokonce k dotazníku připsali, že se začíná křídlatka pomalu vracet, rozdíl ve stavu před a po projektu je ovšem podle většiny obyvatel znatelný, z čehož vyplývá, že projekt byl úspěšný a měl smysl. Poměrně málo lidí ovšem vědělo, že na našem území se vyskytují 4 druhy křídlatek a to česká, sachalinská, japonská a himálajská (která byla v Beskydech zatím nalezena naštěstí pouze na Smrku). Většina z těch dvanácti, co odpověděli správně na tuto otázku, měla pochybné odpovědi na předchozí otázky a tudíž je zřejmé, že si spíše typovali. Nejvíce lidí odpovědělo, že se na našem území vyskytují 3 druhy křídlatky, což je dle mého názoru uspokojivá odpověď, jelikož zmíněná křídlatka himálajská se vyskytuje skutečně jen velmi málo.

 

Dle odpovědí na otázku "Myslíte si, že je Vaše okolí dobře seznámeno s problematikou invaze křídlatek?" ovšem vyplývá, že by mohla být informovanost obyvatel ještě o trošku větší, jelikož mnoho z nich má o dostatečné informovanosti pochyby. 

Celou anketu jsem zhotovil pomocí Google Aps.

vystrizek1.jpg

vystrizek2.jpgvystrizek3.jpgvystrizek4.jpgvystrizek5.jpgvystrizek6.jpgvystrizek7.jpgvystrizek8.jpgvystrizek9.jpgvystrizek10.jpg