Jdi na obsah Jdi na menu
 


Praktická část

 V praktické části popíšu, jakým způsobem jsem monitoroval výskyt křídlatek v povodí řeky Morávky. Výsledky tohoto monitoringu poté srovnám s výsledky monitoringu horního toku řeky Bečvy, který byl proveden v stejném období, a dále také s výsledky monitoringu Morávky před dvěma lety, kdy byl zahájen projekt "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky" na likvidaci křídlatek.

 

1.                 Monitoring křídlatky

Monitoring výskytu křídlatky jsem prováděl kolem části toku řeky Morávky. Do mapek jsem značil území výskytu a označoval čísly 1 - 4, přičemž čísla vyjadřovala počet procent pokryvnosti na mnou zaznačeném území.

1:do 20 %; 2:20 – 50 %; 3:50 – 80 % a 4:80 – 100%.

Výskyt křídlatky se dělí do tří kategorií:

1)    Bodový výskyt - nepřesahuje plochu o rozloze 5x 5 m.

2)    Liniový výskyt - kolem cest nebo vodního toku do šířky 2,5 m.

3)    Plošný výskyt - větší plocha než u předchozích kategorií.

 

Z liniového a plošného výskytu je poté odvozeno procentuální hodnocení pokryvnosti.

 

1.1 Srovnání křídlatek před a po projektu

V podstatě celá moje praxe spočívala v zaznamenávání výsledků projektu do mapek. Mapoval jsem část řeky Morávky a to od pramene až po jez v Raškovicích. Nakonec jsem porovnal mapu monitoringu listopadu roku 2006 (před zahájením likvidace) s mapou mnou vyhodnoceného monitorování z konce května roku 2013. Mimo toho jsem měl možnost se zúčastnit monitorování výskytu křídlatky na horní části toku Bečvy, na které se doposud žádný podobný projekt neuskutečnil. Mohu si tím pádem lépe představit, jak to vypadalo na Morávce před projektem.

 

1.2 Dotazník pro občany Morávky a Raškovic

K maturitní práci jsem se rozhodl udělat také dotazník, ve kterém jsem se ptal obyvatel Morávky a Raškovic na jejich vědomosti z oblasti tamních problémů s invazí křídlatky. Sto vytištěných dotazníků jsem zavezl do základní školy v Raškovicích, kde byly na třídních schůzkách rozdány rodičům dětí. Mimo to jsem také odeslal dotazník v digitální podobě na obecní úřad Raškovic i Morávky. Následně byly dotazníky vyvěšeny na stránky obecního úřadu, tam se ale vyplnění mnoho obyvatel nezúčastnilo. Celý dotazník jsem zhotovil v aplikaci od Google a snažil jsem se jím zjistit informovanost a zájem obyvatel těchto dvou obcí.

Otázky byly následující:

  1. Jaký je Váš věk?

a)    Méně než 18 let

b)    18 – 26 let

c)    26 – 40 let

d)    40 – 60 let

e)    60 let a více

(Touto otázkou jsem se snažil odpovídající občany rozdělit do věkových kategorií.)

 

  1. Jakého jste pohlaví?

a)    Muž

b)    Žena

(Většina odpovídajících byly, jak jsem předpokládal, ženy. Matky, zúčastněné třídních schůzek na základní škole Raškovice.)

 

  1. Jste vlastníkem zahrádky v povodí Morávky?

a)    Ano

b)    Ne

(Předpokládal jsem, že většina odpovídajících bude mít v povodí Morávky svůj pozemek.)

 

  1. Co je podle Vás křídlatka?

a)    Hmyz

b)    Rostlina

c)    Zvíře

(Tuto otázku zodpověděli téměř všichni správně.)

 

  1. Jak se podle Vás křídlatka hubí?

a)    Střelbou

b)    Horkou vodou

c)    Insekticidy

d)    Pesticidy

e)    Herbicidy

(Na tuto otázku již bohužel nebyly jednoznačné odpovědi a většina odpovídajících si plete pesticidy s herbicidy.)

 

  1. Máte kolem zahrádky, či na ní, křídlatky?

a)    Ano

b)    Ne

c)    Nezkoumal(a) jsem to

(Téměř jedna třetina obyvatel odpověděla kladně, což znamená, že se stavem výskytu křídlatky kolem jejich pozemků určitě ještě je, co dělat.)

 

  1. Jak se jmenoval projekt, jehož úkolem bylo, vyhubit co nejvíce křídlatek?

………………………………………………………………..

(Většina odpovídajících bohužel neznala správnou odpověď.)

 

  1. Jak myslíte, že projekt dopadl?

a)    Dobře

b)    Špatně

c)    Nemám tušení

 

  1. Myslíte si, že je Vaše okolí dobře seznámeno s problematikou invaze křídlatek?

a)    Ano

b)    Možná

c)    Ne

d)    Nemám tušení

(Zde odpovídající odpovídali velmi pochybně.)

 

  1. Víte, kolik druhů křídlatek, se na našem území vyskytuje? (i ojediněle)

a)    2

b)    3

c)    4

d)    5

 

(Předpokládal jsem, že většina obyvatel odpoví na tuto otázku „3“, jelikož čtvrtý druh – křídlatka himalájská není příliš známa a rozšířena.)

 

1.3 Pracovní list pro exkurze na Morávce

Tento pracovní list jsem vypracoval na základně informací, nalezených na informačních tabulích v obci Morávka a několika prvních tabulí na stezce za pramenem řeky Morávky. Úkolem je otestovat znalosti a schopnost vyhledávání informací návštěvníků Morávky.

Pracovní list je ke stažení zde:   http://uloz.to/xMsfYaU9/pracovni-list-pdf

 Výsledky: http://uloz.to/xS4LHWDx/spravne-odpovedi-docx