Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam literatury

 Projekt z programu LIFE – NATURE: Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky [online]. Moravskoslezský kraj, 2008 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://www.pod.cz/projekty/Moravka-kridlatka/Zaklnformace/monitoringrev2602.pdf

Zpracování průzkumu invazních druhů: (kódy průzkumů 4.1, 4.2 a 4.3) [online]. Moravskoslezský kraj, 2010 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://mspp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/vystupy-ke-stazeni/zaverecna-zprava-invazni-druhy.pdf. Závěrečná zpráva. Zpracovatel: Mgr. Roman Barták, Ing. Štěpánka Konupková Kalousová ZO ČSOP Onyx

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.): Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky [online]. Moravskoslezský kraj, 2008 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://www.pod.cz/projekty/Moravka-kridlatka/Zaklnformace/metodikarev2602.pdf

Metodika likvidace invazních druhů křídlatek [online]. 2010 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://www.life-moravka.cz/doc/kridlatka_nahled_CJ_FIN2.pdf. Vedoucí práce Moravskoslezský kraj ve spolupráci s ČSOP Salamandr za finanční podpory Evropské unie. Texty: Mgr. Roman Barták, Ing. Štěpánka Konupková Kalousová, Mgr. Barbora Krupová;
Fotografie: Mgr. Roman Barták (RB), Ing. Štěpánka Konupková Kalousová (ŠK), Ing. Martin Konupka (MK), Mgr. Barbora Krupová (BK)

Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Odry [online]. [cit. 2014-03-25]. ISBN 20343000. Dostupné z: http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/inf_listy/prilohy/044_RL_VU.pdf

PATOČKA, Jiří. Křídlatka: Pěstování a využití různých druhů rodu křídlatka [online]. Lidové noviny, 2005 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://www.darius.cz/archeus/B_kridlat.html

PETŘÍK, Michael. DISTRIBUCE MRTVÉHO DŘEVA V ŘÍČNÍM EKOSYSTÉMU MORÁVKY [online]. MASARYKOVA UNIVERZITA, 2009 [cit. 2014-03-25]. Bakalářská práce. MASARYKOVA UNIVERZITA; Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

Křídlatka japonská. [online]. [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADdlatka_japonsk%C3%A1

Křídlatka sachalinská: Reynoutria sachalinensis. [online]. [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADdlatka_sachalinsk%C3%A1

Křídlatka česká: Reynoutria × bohemica. [online]. [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADdlatka_%C4%8Desk%C3%A1

PAVLIŠ, Petr. Křídlatka himalajská: Persicaria wallichii. [online]. [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADdlatka_%C4%8Desk%C3%A1

Výskyt křídlatek v povodí Morávky 2006: Obrázek. In: [online]. [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://www.life-moravka.cz/img/vyskyt_listopad2006.jpg

ARNOŠT Petr, BAJER Vojtěch. INVAZNÍ DRUHY ROSTLIN A JEJICH LIKVIDACE, 2012. [cit. 2014-03-25]. Foto: BARTÁK Roman, LÉDL Marek, KVITA Dalibor. Vydáno: O.S. Hájenka, Kopřivnice.

ARNOŠT Petr, ARNOŠT Eva, DLOUHÁ Radka. JAK NEŠKODIT PŘÍRODĚ 2012. [cit. 2014-03-25] Vydavatel: Moravskoslezský kraj. Grafická úprava: BossCan Ostrava 3C, s.r.o.

BOHDAL, Jiří. Rys ostrovid: Obrázek (NATURFOTO). In: [online]. [cit. 2014-03-26]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/rys-ostrovid-50973.jpg

ŠEVČÍK, Jan. Čáp černý: Obrázek (NATURFOTO). In: [online]. [cit. 2014-03-26]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/fotografie/sevcik/cap-cerny--c-nigra-1.jpg

LYSÁK, Petr. Vranka pruhoploutvá: MO SLAVIČÍN, o.s. In: [online]. [cit. 2014-03-26]. Dostupné z: http://www.mrsmoslavicin.com/vranka%20pruhoploutv%C3%A1.jpg

Bolševník velkolepý: Botanický ústav AV ČR. In: [online]. [cit. 2014-03-26]. Dostupné z: http://www.ibot.cas.cz/sites/Image/galerie/default/projekty/1010_bolsevnik.jpg

NABLA. Netýkavka žláznatá: Impatiens glandulifera. In: [online]. [cit. 2014-03-26]. Dostupné z: http://www.nabla.cz/obsah/biologie/rostliny/byliny/netykavka-zlaznata.php

BOHDAL, Jiří. Janovec metlatý: Naturfoto. In: [online]. [cit. 2014-03-26]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/janovec-metlaty-25348.jpg

PAZDERA, Zdeněk. Křídlatka Japonská: Botanika Wendys. In: [online]. [cit. 2014-03-26]. Dostupné z: http://botanika.wendys.cz/foto/O679_3.jpg